MITHUNA V

MITHUNA V

MITHUNA V

Natvar Bhavsar

MITHUNA V

year

1991

size

38.0 x 28.0 in. / 96.5 x 71.3 cm.

medium

Dry pigments with acrylic mediums on paper

MITHUNA V
MITHUNA V
More Information
Art Artist Names Single Natvar Bhavsar

additional artworks